Poloostrov Formentor

Severovýchod Mallorky
Během tohoto výletu poznáte severovýchod ostrova. Nejprve se projíždí městečkem Inca, kde se zastavíte v jedné z kožedělných továren. Dále budete pokračovat úrodnou rovinou La Pla. V oblasti okolo Sa Pobla se pěstují velmi kvalitní brambory se sklizní až třikrát ročně. Celá úroda je určena na export, pro potřeby Malorky se brambory dovážejí. Citronovníky a pomerančovníky bývají často před větrem chráněny cypřišovým plotem, cypřiš tedy na Malorce nemusí vždy znamenat, že se v blízkosti nachází hřbitov. Pod fólií se pěstují hlavně jahody.

Z Palmy do Alcúdie pojedete po nejstarší cestě na ostrově vybudované Římany mezi bývalým hlav-ním městem Polentií a Palmou. Polentii založili Římané v r.123 př.n.l. a byla hlavním městem ostrova až do 4.st., kdy ji dobyli Vandalové. Její obyvatelé založili o cca 20 km dál město se stejným názvem, po staletích se jeho název změnil na Pollençu. Na místě bývalého hlavního města vznikla později Alcudia (arabsky Na kopci). Dnes zde žije asi 12000 obyvatel. Najdete zde zříceniny amfiteátru a domů z římské-ho období, mohutné hradby okolo města, které byly v 16. st.postaveny křesťany na obranu proti arabským pirátům korzárům. Obě městské vstupní brány byly restaurovány. Uvnitř hradeb uvidíte malorskou městskou architekturu s křivolakými uličkami a v okolí radnice řadu patricijských domů z 16. a 17.st.

Dále budete směřovat k jachetnímu a rybářskému přístavu Port de Pollença. Zde se nalodíte a podél divokého pobřeží poloostrova doplujete až na pláž Formentor. Půvaby přírody budete moci obdivovat nejen z pevniny, ale i z moře. Na této, od světa odříznuté pláži, budete mít dostatek volného času na koupání a budete si moci vychutnat zdejší křišťálově průzračnou vodu. Tato snad nejkrásnější část ostrova dala vzniknout ve dvacátých letech nejstaršímu pětihvězdičkovému a dodnes nejdražšímu hotelu ostrova, který navštívili tak významní klienti, jako Grace Kelly a monacký kníže Rainer na své svatební cestě r.1956, bývalý britský premiér Churchil, či herec Chaplin. Podle malorských zákonů nesmí být žádná pláž ohrazena, proto se i vy můžete na tomto nádherném kousku ostrova koupat.

Při návratu se zastavíte na Holubičí vyhlídce, skalním převisu, který ční přímo nad mořem do výšky 232 m. Odsud uvidíte velkou část pohoří Sierra de Tramontana, které vybíhá až na poloostrov Formentor a vy budete moci pozorovat pomyslný souboj hor s mořem. Na kopcích se často pasou divoké kozy. Klikatící se silnici vystavěl ve 30.letech 20.st. malorský inženýr Parrieti, jehož pomník uvidíte na Holubičí vyhlídce. Proti ní leží malinký ostrůvek, který se jmenuje také "Holubičí", protože tam hnízdí bezpočet holubích párů.

Na zpáteční cestě ještě projedeme Pollençou. Zvláštností městečka je Kalvárie návrší s křížovou cestou, na kterou se dá vyjít po 365 schodech lemovaných cypřiši vedoucích podél jezuitského kostela.

V Campanet se autobusy zastavují v jedné z nejstarších skláren na ostrově, kde kromě pohledu na skláře u pecí ochutnáte i místní likéry.

Stejnou cestou se budete vracet přes Incu zpět do vašich hotelů.

14.11.2007 13:55:11 | Autor: Petr MachejKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se